top of page

Stadsutveckling projektutvecklar mark och fastigheter till hög kvalitet för att skapa attraktiva miljöer. Vi är med från idé till verklighet och vi arbetar i alla faser, förvärv av mark till färdigställande och försäljning.

bower-herserudsvagen-12-785x442 (1).jpg

Bostadstadsutveckling

Vår verksamhet har hittills främst varit inriktad på bostadsbyggande. Vi har färdigställt drygt 500 bostäder fördelat på flerbostadshus, kedjehus och fristående småhus samt färdigställt infrastrukturen för cirka 250 tomter. Omsättningen i projekten uppgår hittills till drygt 1000 milj.

I våra aktuella projekt planeras för drygt 200 bostäder i olika upplåtelseformer i Stockholm och Mälardalen. I flera projekt planeras även lokaler för kommersiell verksamhet, seniorboenden, förskolor och annan service.

Vår policy är att våra projekt ska vara unika och utvecklas från grunden utifrån våra egna visioner och idéer, i egen regi eller i partnerskap.

Om_SUV_1-455x310.jpg
Om_SUV_4-455x310.jpg
Om_SUV_5-290x310.jpg
Projekt_Sandbrogarden_01-785x442.jpg

Vår kompetens och verksamhetsområden

Vår långa erfarenhet av projektutveckling, projekt- och byggledning borgar för kvaliteten i alla faser av projekten.

Vår kompetens spänner från affärsidé kring projektet, inköp och finansiering av mark, arbete med detaljplaner och förutsättningar för markanvändning, infrastruktur till kunskap om hur entreprenadupphandling och kvalitetsstyrning. Vi ansvarar även för marknadsföring och försäljning av projektet inklusive upphandling och försäljning av mark. Projekten blir rationella och kostnadseffektiva, vilket ger en god avkastning.

Projektutveckling i egen regi och partnerskap

Stadsutveckling har med framgång genomfört ett flertal projekt i egen regi och partnerskap.

Vår ambition är att utveckla unika projekt från grunden utifrån visioner och idéer. I de projekt där vi genomfört eller planerar byggnation har vi tillämpat detta fullt ut. En styrka som vi tror bidrar till framgången i projekten.

Partnerskap är en arbetsform med stora ömsesidiga vinster för de samverkande parterna. Det innebär att vi samarbetar med investerare eller fastighetsägare som innehar mark, fastighet eller en idé som man önskar förädla.

Vid intresse av partnerskap, deltar vi kostnadsfritt i syfte att utvärdera möjligheterna till samarbete.

God arkitektur

Vi planerar bostadsområden och bostäder som vi själva skulle vilja bo och leva i. Vårt bidrag är god arkitektur som utgår från de boendes krav på yteffektivitet, funktion, flexibilitet och tekniska lösningar. Redan på ritbordet måste vi också välja rätt väg för att möta allt tuffare miljökrav.

Ett starkt och långsiktigt samarbete med erfarna arkitekter är vår garanti för att kvalitet och funktion går hand i hand. Vi vet att det lönar sig i längden och vi tänker långsiktigt i alla avseenden.

Platsen och omgivningen anger förutsättningarna för hur boendemiljön utformas. Många av våra projekt ligger sjönära med naturen inpå knutarna.

Fakta

Startår

2006

Medarbetare

6

Styrelse

Jan Hardenborg, 

Michael Klingemann 

bottom of page