20 lägenheter i centrala Enköping.

sandbrogården.jpg

Markanläggning och nybyggnad av 20 lägenheter

Sandbrogården ligger centralt i Enköping med gångavstånd till livsmedelshall, badhus och en naturskön vattenpark. Projektet omfattar 20 lägenheter i bostadsrättsform, vilka färdigställdes vintern 2008-2009.

Sista etappen av tre i kv Korsängen

Sandbrogården är den sista av tre etapper i kvarteret Korsängen och ligger i direkt anslutning till våra projekt Humlegården och Rosgården.

Foto: Åke E:son Lindman

Fakta

Projektnamn

Brf Sandbrogården

Område

Korsängen, centrala Enköping

Beställare

Stadsutveckling i partnerskap/Index Projekt AB

Uppdrag

Projektutveckling t o m slutbesiktning

Tomtareal

Ca 0,5 ha

Byggrätt

Ca 1 600 kvm BOA

Beskrivning

Markanläggning och nybyggnad av 20 lägenheter

Kontakt 

Stadsutveckling
Maria Skolgata

79A118 53 Stockholm

T      08 – 785 05 60

    info@stadsutvecklingab.se

Stadsutveckling  Filialkontor
Vagnsvägen 2

745 31 Enköping

    076-803 50 66

E      info@stadsutvecklingab.se

tredje karta (2).jpg

Kontaktpersoner

Jan Hardenborg
Projektutvecklare/Arkitekt SAR/MSA

     070-685 05 60

     jan@stadsutvecklingab.se