top of page

Idén med Rosgårdsparken och Humlegårdssparken föddes i samarbete med stadsträdgårdsmästare Stefan Mattson, där dessa skulle bli de första privata så kallade fickparkerna.

rosen.jpg
Rosgardsparken4-785x442.jpg

Anläggande av park med konstnärlig utsmyckning

Rosgårdsparken är en av de inom staden belägna fickparker, som beskådas av besökare från när och fjärran. Idén med Rosgårdsparken och Humlegårdssparken föddes i samarbete med stadsträdgårdsmästare Stefan Mattson, där dessa skulle bli de första privata så kallade fickparkerna. Rosgårdsparken designades av landskapsarkitekt Johan Myhr på Landark AB.

Parkerna ska representera olika utgångspunkter vad gäller planering. Rosgårdsparken med strikta geometriska former för att framhäva rosplanteringarna och Humlegårdsparken i en Törnrosainspirerad organisk form.

Rosgardsparken2-455x310.jpg

I samarbete med landskapsarkitekt och skulptörer

Förslaget utvecklades av arkitekten tillsammans med landskapsarkitekt Johan Myhr för Rosgården och med stadsträdgårdsmästare för Humlegården. För att skapa ytterligare en dimension har professionella skulptörer medverkat med skulpturer.  Anders Jansson i Rosgården av och Rune Rydelius i Humlegården. I Rosgården har Anders Jansson i brons skulpterat fram kärleksparet i full blom.

Rosgårdsparken kommer som privat fickpark att skötas av Bostadsrättsföreningen Rosgården.

”Skulpturen ”Paret” förefaller vara tecknad med linjer av brons. Det inneslutna luftrummet utgör såväl en tredimensionell kropp som en skör tråd och spröd rörelse. Inspirationen kommer ursprungligen från hällristningsfältens rika bildvärld av stiliserade figurer inhuggna i berghällarna i Tanum.” citat: Statens konstråd

Fakta

Projektnamn

Rosgårdsparken

Område

Lilla vägen, Enköping

Beställare

Stadsutveckling i partnerskap/Index Projekt AB

Uppdrag

Projektutveckling till slutbesiktning

Tomtareal

600 kvm

Beskrivning

Anläggande av park med konstnärlig utsmyckning. Rosgårdsparken anlades under år 2007 och färdigställdes våren 2008.

bottom of page