Nybyggnad 35 lägenheter samt butiker på Årstafältet i Stockholm.

postnord.png

Nybyggnad 35 lägenheter och butiker

Stadsutveckling har fått markanvisning för cirka 35 lägenheter och butiker i kvarteret Postgården vid infarten mot Årstafältet från nordväst.

Projektet är under planläggning och detaljplan är beräknad att vinna laga kraft under 2018.

Fakta

Projektnamn

Årstastråket

Område

Årsta, Stockholm

Uppdrag

Projektutveckling

Tomtareal

ca 1 500 kvm

Byggrätt

ca 3 000 kvm

Beskrivning

Markplanering och nybyggnad av ca 35 lägenheter

Arkitekt

ETTELVA Arkitekter

Kontakt 

Stadsutveckling
Maria Skolgata

79A118 53 Stockholm

T      08 – 785 05 60

    info@stadsutvecklingab.se

Stadsutveckling  Filialkontor
Vagnsvägen 2

745 31 Enköping

    076-803 50 66

E      info@stadsutvecklingab.se

tredje karta (2).jpg

Kontaktpersoner

Jan Hardenborg
Projektutvecklare/Arkitekt SAR/MSA

     070-685 05 60

     jan@stadsutvecklingab.se