top of page

Nybyggnad 35 lägenheter och butiker på Årstafältet i Stockholm.

postnord.png

Nybyggnad 35 lägenheter och butiker

Stadsutveckling har fått markanvisning för cirka 35 lägenheter och butiker i kvarteret Postgården vid infarten mot Årstafältet från nordväst.

Projektet är under planläggning och detaljplan är beräknad att vinna laga kraft under 2023.

Fakta

Projektnamn

Årstastråket

Område

Årsta, Stockholm

Uppdrag

Projektutveckling

Tomtareal

ca 1 500 kvm

Byggrätt

ca 3 000 kvm

Beskrivning

Markplanering och nybyggnad av 35 lägenheter

Arkitekt

ETTELVA Arkitekter

bottom of page