top of page

Stadsutveckling utvecklar och bygger bostäder i projekt med olika profil och framtoning. Vi skapar boenden i lägenheter, kedjehus och småhus och vi är med från ax till limpa.

hus.jpg
f.jpg
B.jpg
l.jpg

Våra värderingar 

Vi följer genomgående vår vision att bygga vackra hus av samtida god arkitektur. Attraktiva bostäder som ger förutsättningar för ett rikare liv och ett boende där människor mår bra.

En omsorg om detaljer ger en vacker helhet.

Enkelhet som ledstjärna 

Vår ledstjärna är enkelhet. Förutsättningar för god hälsa och komfort är vår främsta ambition. De ska bygga på enkla lösningar och grunden läggs vid ritbordet. Därefter kan vi fokusera på energieffektivitet. Människan står alltid i främsta rummet.

Låg miljöpåverkan och god boendemiljö

Att bygga hus handlar om ansvarstagande. Ansvarstagande i termer av att skapa sunda hus, att använda naturliga materialval och att bidra till ett starkt miljötänk.

Våra hus ska både vara hälsosamma att bo i och snälla mot miljön. Det gäller att se till helheten. Boendemiljö och energiekonomi måste gå hand i hand. Både hus och människor behöver andas för att må bra.

Sunda material och beprövande byggnadssätt

I våra genomförda projekt har vi byggt hus med sunda material och vi litar på väl beprövade byggnadssätt. Vi arbetar med högt ställda miljökrav avseende såväl materialval som byggmetoder. Gediget hantverk och material som trä, tegel, aluzink och slamfärger ger förankring i traditionen och ligger samtidigt alltid rätt i tiden.

Tillgångar till den senaste tekniken 

Samtidigt är en av våra största uppgifter och utmaningar att vara lyhörda inför nya metoder och erfarenheter inom husbyggnad. Inom området sker ständig utveckling och vi följer den på nära håll avseende nya miljövänliga byggmetoder.

Energi

Vi strävar efter låg energiförbrukning. Vi bygger hus med god isolering, energieffektiva fönster, effektiva uppvärmningssystem och energisnåla hushållsmaskiner. Vi lägger med andra ord en bra grund. Vi bidrar också genom att installera separata mätare för avläsning av energiåtgång för hushållsel, varmvatten och för uppvärmning. Sedan är det upp till brukaren att leva energismart.

Kontakt 

Stadsutveckling
Maria Skolgata

79A118 53 Stockholm

T      08 – 785 05 60

    info@stadsutvecklingab.se

Stadsutveckling  Filialkontor
Vagnsvägen 2

745 31 Enköping

    076-803 50 66

E      info@stadsutvecklingab.se

tredje karta (2).jpg

Kontaktpersoner

Jan Hardenborg
Projektutvecklare/Arkitekt SAR/MSA

     070-685 05 60

     jan@stadsutvecklingab.se

bottom of page