top of page

Nybyggnad 180 lägenheter, butiker och förskola i Kistaäng.

jaaa du.jpg
UA-043-ILLUSTRATION-455x310.png

Projektutveckling i kista äng 

Stadsutveckling har fått en markanvisning av Stockholms Stad för cirka 180 lägenheter, butiker samt förskola vid Kistaäng. Området är beläget i sydvästra delen av kvarteret Kistaäng, mitt emot KTH Kista. Ytterligare sju byggherrar har erhållit markanvisning i området.

Projektet är under planläggning och detaljplan är beräknad att vinna laga kraft under 2018.

Byggnation beräknas påbörjas under 2022/23. Projektet är överlåtet på GoJ Fastighetsutveckling AB genom Lars Gärde.  

Fakta

logo-balkonger1-455x310.jpg
Projektnamn

Kista äng

Område

Kista, Stockholm

Uppdrag

Projektutveckling

Beskrivning

Detaljplaneprocess pågår

Arkitekt

ETTELVA Arkitekter AB

Storlek

220 lägenheter 

ILLUSTRATIONSPLAN-1_500-455x310.jpg
bottom of page