Nybyggnad 180 lägenheter, butiker och förskola i Kistaäng.

jaaa du.jpg
UA-043-ILLUSTRATION-455x310.png
logo-balkonger1-455x310.jpg

Projektutveckling i kista äng 

Stadsutveckling har fått en markanvisning av Stockholms Stad för cirka 180 lägenheter, butiker samt förskola vid Kistaäng. Området är beläget i sydvästra delen av kvarteret Kistaäng, mitt emot KTH Kista. Ytterligare sju byggherrar har erhållit markanvisning i området.

Projektet är under planläggning och detaljplan är beräknad att vinna laga kraft under 2018.

Fakta

Projektnamn

Kista äng

Område

Kista, Stockholm

Uppdrag

Projektutveckling

Beskrivning

Detaljplaneprocess pågår

Arkitekt

ETTELVA Arkitekter

Storlek

170 lägenheter

ILLUSTRATIONSPLAN-1_500-455x310.jpg

Kontakt 

Stadsutveckling
Maria Skolgata

79A118 53 Stockholm

T      08 – 785 05 60

    info@stadsutvecklingab.se

Stadsutveckling  Filialkontor
Vagnsvägen 2

745 31 Enköping

    076-803 50 66

E      info@stadsutvecklingab.se

tredje karta (2).jpg

Kontaktpersoner

Jan Hardenborg
Projektutvecklare/Arkitekt SAR/MSA

     070-685 05 60

     jan@stadsutvecklingab.se