Kalmarsand

kalmarsand.png

Kalmarsand park

Fakta

Området planeras för ca 200 lägenheter i 4-6 våningar, förskola med 6-8 avdelningar och en byggnad för flexibel användning för kommersiell verksamhet som butik, bostäder och särskilt boende för äldre i 4-5 våningar.
Kalmarsand Park blir ett attraktivt bostadsområde med starka kopplingar till natur och rekreation. En socialt hållbar plats, en träffpunkt för alla åldrar. Närheten till bad och de höga naturvärdena gör boendet unikt och verkar även attraherande för Håbobor i närområdet. De trappade, veckade bostadshusen med generösa balkonger eller terrasser med utblickar mot Mälaren ger stort mervärde för de boende och förstärker känslan av
att bo sjönära.

Kontakt 

Stadsutveckling
Maria Skolgata

79A118 53 Stockholm

T      08 – 785 05 60

    info@stadsutvecklingab.se

Stadsutveckling  Filialkontor
Vagnsvägen 2

745 31 Enköping

    076-803 50 66

E      info@stadsutvecklingab.se

tredje karta (2).jpg

Kontaktpersoner

Jan Hardenborg
Projektutvecklare/Arkitekt SAR/MSA

     070-685 05 60

     jan@stadsutvecklingab.se