top of page

Kalmarsand

kalmarsand.png

Kalmarsands Äng

Området planeras för ca 200 lägenheter i 4-6 våningar, förskola med 6-8 avdelningar och en byggnad för flexibel användning för kommersiell verksamhet som butik, bostäder och särskilt boende för äldre i 4-5 våningar.
Kalmarsand Park blir ett attraktivt bostadsområde med starka kopplingar till natur och rekreation. En socialt hållbar plats, en träffpunkt för alla åldrar. Närheten till bad och de höga naturvärdena gör boendet unikt och verkar även attraherande för Håbobor i närområdet. De trappade, veckade bostadshusen med generösa balkonger eller terrasser med utblickar mot Mälaren ger stort mervärde för de boende och förstärker känslan av att bo sjönära. Projektet är överlåtet på Kalmarsand Holding AB genom Anders Åström. 

Fakta

Projektnamn

Kalmarsands Äng

Område

Bålsta, Håbo kommun

Uppdrag .

Projektutveckling från skiss till detaljplan 

Tomtreal

20 000 kvm

Byggrätt

220 lägenheter 

bottom of page