top of page

Åtta parhus med bostadsrätter har utformats med den traditionella ladan som förebild. De 16 bostäderna ligger vackert beläget i kulturlandskap 1,5 km utanför Enköping.

haga äng.jpg
Projekt_Bostad_haga_ang_flygvy-785x442 (
Projekt_Bostad_haga_ang_vyfråninfart-455
Projekt_Bostad_Haga_ang_vy_fran_baksida-
IMG_6262.jpg
IMG_6263-290x240.jpg
IMG_6254.jpg

Kulturhistorisk miljö

På kulturhistorisk mark i anslutning till Haga slott strax utanför Enköping är åtta parhus med totalt 16 bostäder snart under uppförande. Projektet är ett samarbete mellan team Stadsbyggnad och team Bostad, där Stadsbyggnad har tagit fram detaljplanen och team Bostad har ritat på bostadsbebyggelsen.

Haga äng ligger nära Enköping med shopping, kulturliv och kommunikationer. Samtidigt ligger Mälaren och flera badplatser, möjlighet till båtplats och strövområden i naturskön miljö bara cirka 100 meter bort. Området ligger till mindre del inom Enköpings-Näs herrgårdslandskap som är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården. Inom området ligger förutom Haga en rad stora gårdar som har medeltida ursprung. Riksintresseområdet innehåller ett stort antal fornlämningar, främst från yngre järnåldern men också enstaka bronsålderslämningar.

Närmaste granne är Haga slott som ligger sydväst om Haga äng. Slottet som är ritat av Nicodemus Tessin den äldre och stod färdigt år 1670 används idag för hotell- och konferensändamål. I närheten ligger också Haga tegelbruk som byggdes på 1700-talet och är det enda kvarvarande tegelbruket i Sverige. Idag är tegelproduktionen uppdelad på fasadtegel, skorstenstegel och murtegel. Strax söder om radhusen finns tidigare arbetarbostäder från 1940-talet.

Med traditionell lada som förebild

Bebyggelsen på Haga äng anpassas till den omgivande kulturhistoriska miljön kring tegelbruket och Haga slott. Husen som planeras närmast vägen lämnar en öppen yta mot slottsområdet för att behålla känslan av det öppna jordbrukslandskapet. Den planerade bebyggelsens storlek och materialval gör att den inte blir överordnade den omkringliggande miljön utan istället blir ett tillskott till slottsmiljön.

Den nya bebyggelsen har utformas med ett enkelt, rakt formspråk som anspelar på den omgivande jordbruksmarken. Parhusen har formats utifrån kulturlandskapets förutsättningar med den traditionella ladan som förebild. För tak och fasad används traditionellt anpassade material. Färgsättningen ligger nära naturens färgskala och varje parhus ska målas i en enhetlig kulör. Fasaderna som är täckta med träpanel och de branta sadeltaken passar in i de lantliga omgivningarna.

Väldisponerade ytor

Totalt består Brf Haga äng av 16 bostäder, fördelat på 8 parhus. Till varje hus hör en tomt med gräsmatta, bilplats, förråd och/eller carport. Byggnaderna passar väl in i Hagaområdet där det redan idag finns parhus och radhus.

De väldisponerade bostäderna på 4 rum och kök är på totalt 94 kvm. Invändigt är alla materialval av god standard och lösningarna är genomtänkta och effektiva. Husen har en oinredd vind som fungerar som förråd, men rummet kan enkelt byggas ut till en inredd övervåning. Den vackra lofttrappan gör att övervåning även har en egen entré, praktiskt både för uthyrning och för tonårsbarn. Totalt kan huset byggas ut med en total boyta på cirka 168 kvm.

Läs mer om projektet här:

Brf Haga äng

Se film över projektet här.

Fakta

Projektnamn

Haga äng

Område

Enköping

Uppdrag

Projektutveckling

Storlek

8 parhus med totalt 16 bostadsrätter

Arkitekt

ETTELVA Arkitekter

År

2014

bottom of page