Infrastruktur för 36 småhus varav 15 grupphus för nybyggnad.

Bredsandsskogen.jpg
Bredsand3-455x310.jpg
Bredsand6-290x310.jpg

Andra etappen av Bredsandsskogen

Övre Bredsandsskogen, etapp 2, ingår i bolagets utbyggnad av Bredsandsskogen. Området ligger i Bredsandsskogen och angörs med bil från den nya Bredsandsvägen, den så kallade ”Farleden”.

Övre Bredsandsskogen ligger i den nordvästra delen av Bredsandskogen och är den andra etappen av utbyggnaden inom området. Projektet har benämningen etapp 5 av 9 i det exploateringsavtal som finns upprättat med kommunen.

Bredsand8-785x442.jpg
Bredsand1-455x310.jpg

Infrastruktur för småhus

Inom området, med en vacker sydvästsluttning och närhet till Mälaren och Bredsandsbadet, har infrastrukturen för 36 tomter för småhus iordningsställts

Mer information om området

Fakta

Projektnamn

Bredsandsbyn, etapp 3

Område

Bredsand, Enköping

Beställare
Stadsutveckling
Uppdrag

Projektutveckling t o m slutbesiktning

Tomtareal

Ca 6 ha

Byggrätt
Ca 12 000 kvm

Beskrivning

Markanläggning för 22 småhus och nybyggnad av 5 grupphus, 48 lägenheter i två plan, förskola och service med butik mm

Kontakt 

Stadsutveckling
Maria Skolgata

79A118 53 Stockholm

T      08 – 785 05 60

    info@stadsutvecklingab.se

Stadsutveckling  Filialkontor
Vagnsvägen 2

745 31 Enköping

    076-803 50 66

E      info@stadsutvecklingab.se

tredje karta (2).jpg

Kontaktpersoner

Jan Hardenborg
Projektutvecklare/Arkitekt SAR/MSA

     070-685 05 60

     jan@stadsutvecklingab.se