top of page

Infrastruktur för 36 småhus varav 15 grupphus för nybyggnad.

Bredsandsskogen.jpg
Bredsand3-455x310.jpg
Bredsand6-290x310.jpg

Andra etappen av Bredsandsskogen

Övre Bredsandsskogen, etapp 2, ingår i bolagets utbyggnad av Bredsandsskogen. Området ligger i Bredsandsskogen och angörs med bil från den nya Bredsandsvägen, den så kallade ”Farleden”.

Övre Bredsandsskogen ligger i den nordvästra delen av Bredsandskogen och är den andra etappen av utbyggnaden inom området. Projektet har benämningen etapp 5 av 9 i det exploateringsavtal som finns upprättat med kommunen.

Bredsand8-785x442.jpg
Bredsand1-455x310.jpg

Infrastruktur för småhus

Inom området, med en vacker sydvästsluttning och närhet till Mälaren och Bredsandsbadet, har infrastrukturen för 36 tomter för småhus iordningsställts

Mer information om området

Fakta

Projektnamn

Bredsandsbyn, etapp 3

Område

Bredsand, Enköping

Beställare
Stadsutveckling
Uppdrag

Projektutveckling t o m slutbesiktning

Tomtareal

Ca 6 ha

Byggrätt
Ca 12 000 kvm

Beskrivning

Markanläggning för 22 småhus och nybyggnad av 5 grupphus, 48 lägenheter i två plan, förskola och service med butik mm

bottom of page