Nybyggnad av 40 lägenheter i gamla Bålsta.

ja du.jpg

Nybyggnad

Björkvallen som i dag är en idrottsanläggning centralt placerad i Gamla Bålsta. Här planeras en nybyggnad i fyra och en halv våning med 40 lägenheter varav de flesta minder storlek och en som bokal. Inom området kommer BoKlok att uppföra ca 40 lägenheter i fyra och en halv våning.
Byggnaden uppföres anslutning till den nyanlagda torgplatsen framför den gamla biografen. Inom torgplatsen planeras parkering. Inom en del av bottenvåningen i huset finns en lokal med fasadsida mot torget som också kan bli en bokal.

Stadsutveckling projektutvecklar Björkvallen tillsammans med BoKlok. Byggnation beräknas påbörjas under 2020

Fakta

Projektnamn

Björkvallen 1

Område

Björkvallen i Gamla Bålsta

Uppdrag

Projektutveckling och projektledning

Tomtareal

ca 2020 kvm

Byggrätt

ca 2550 kvm BTA

Beskrivning

Nybyggnad av 40 lägenheter med markanläggning

Arkitekter

ETTELVA Arkitekter

Kontaktperson

Jan Hardenborg

Kontakt 

Stadsutveckling
Maria Skolgata

79A118 53 Stockholm

T      08 – 785 05 60

    info@stadsutvecklingab.se

Stadsutveckling  Filialkontor
Vagnsvägen 2

745 31 Enköping

    076-803 50 66

E      info@stadsutvecklingab.se

tredje karta (2).jpg

Kontaktpersoner

Jan Hardenborg
Projektutvecklare/Arkitekt SAR/MSA

     070-685 05 60

     jan@stadsutvecklingab.se