top of page

Älvdansen / Alvan 2

2608_ÄLVDANSEN_210903_FRÅN GATA_03 (3).jpg
2608_ÄLVDANSEN_GÅRDSBILD_210903 (1).jpg

Nybyggda 110 lägenheter

Fastigheten ska bebyggas med 110 lägenheter med komplementbyggnader för tvätt, förråd och undercentral. Parkering förläggs utmed angränsade vägar samt inom en separat fastighet i nordost. 

Projekttid 2022 med färdigställande hösten 2023. 

Fakta

Projektnamn

Alvan 2

Område

Älvdansen i Enköping

Beställare 

MHS Bostäder 

Uppdrag

Projektutveckling och projektledning

Tomtareal

ca 5 775 kvm

Byggrätt

ca 7 500 kvm

Beskrivning

Nybyggnad av 110 lägenheter med markanläggning

Arkitekt

ETTELVA Arkitekter

Kontaktperson

Carl-Rune Pettersson

bottom of page