top of page

Åkersberg

årsta.jpg
Final-06-455x310.jpg

Projektutveckling av nya bostäder

I Åkersberg nordost om Enköpings centrum växer ett nytt bostadsområde fram med ett hundratal bostäder i blandade former. Ett bekvämt boende i anslutning till Fannaområdet och Enköpings golfbana.
Totalt planeras 71 lägenheter i tre huskroppar utifrån en byggutformning som utvecklats av en av Sveriges större entreprenörer. Lägenheternas storlek spänner mellan välplanerade ett rum och kök till sex rum och kök. Samtliga lägenheter har generösa balkonger eller uteplatser som vetter mot syd sydväst. Huset har en gemensam överbyggd gård med underliggande garage med 21 garageplatser.
Stadsutveckling i samarbete med SHH Bostad med inflyttning 2019/20.

Fakta

Projektnamn

Åkersberg

Område

Åkersberg, Enköping

Beställare

Gröneborg Projektutveckling AB

Uppdrag

Projektutveckling

Tomtarel

Ca 6000 kvm

Byggrätt

6700 kvm BTA
5000 kvm BOA

Beskrivning

Nybyggnad av 71 bostadsrättslägenheter och markarbeten.

Kontaktperson

Jan Hardenborg

bottom of page