Älvdansen

älvdans film.png

Nybyggda 100 lägenheter

Älvdansen är ett nytt exploateringsområde i närheten av järnvägsstationen som planeras av Enköpings kommun. Stadsdelen kommer vid fullt utbyggd innehålla ca 600 lägenheter, vårdanläggning och skola
Stadsutveckling projektutvecklar tillsammans med Stiftelsen MHS Bostäder 100 lägenheter inom Älvdansen. Projektet är under uppförande med beräknad inflyttning 2019 / 2020.

Fakta

Projektnamn

Alvan 1

Område

Älvdansen i Enköping

Uppdrag

Projektutveckling och projektledning

Tomtareal

ca 5 500 kvm

Byggrätt

ca 4 300 kvm

Beskrivning

Nybyggnad av 100 lägenheter med markanläggning

Arkitekt

ETTELVA Arkitekter

Kontaktperson

Carl-Rune Pettersson

Kontakt 

Stadsutveckling
Maria Skolgata

79A118 53 Stockholm

T      08 – 785 05 60

    info@stadsutvecklingab.se

Stadsutveckling  Filialkontor
Vagnsvägen 2

745 31 Enköping

    076-803 50 66

E      info@stadsutvecklingab.se

tredje karta (2).jpg

Kontaktpersoner

Jan Hardenborg
Projektutvecklare/Arkitekt SAR/MSA

     070-685 05 60

     jan@stadsutvecklingab.se