top of page

Älvdansen / Alvan 1

älvdans film.png

Nybyggda 110 lägenheter

Älvdansen är ett nytt exploateringsområde i närheten av järnvägsstationen som planeras av Enköpings kommun. Stadsdelen kommer vid fullt utbyggd innehålla ca 600 lägenheter, vårdanläggning och skola
Stadsutveckling projektutvecklar tillsammans med Stiftelsen MHS Bostäder 100 lägenheter inom Älvdansen. Projektet är under uppförande med beräknad inflyttning 2019 / 2020.

Fakta

Projektnamn

Alvan 1

Område

Älvdansen i Enköping

Uppdrag

Projektutveckling och projektledning

Tomtareal

ca 7 500 kvm

Byggrätt

ca 7 500 kvm

Beskrivning

Nybyggnad av 110 lägenheter med markanläggning

Arkitekt

ETTELVA Arkitekter

Kontaktperson

Carl-Rune Pettersson

bottom of page