Nyheter

Älvdansen 

2018-08-21

alvdansen1-290x144.jpg

Ett första spadtag har tagits för Stadsutveckling och stiftelsen MHS bostäders gemensamma projekt. Byggproduktionen pågår för fullt.

Kontakt 

Stadsutveckling
Maria Skolgata

79A118 53 Stockholm

T      08 – 785 05 60

    info@stadsutvecklingab.se

Stadsutveckling  Filialkontor
Vagnsvägen 2

745 31 Enköping

    076-803 50 66

E      info@stadsutvecklingab.se

tredje karta (2).jpg

Nyheter

Kontaktpersoner

Jan Hardenborg
Projektutvecklare/Arkitekt SAR/MSA

     070-685 05 60

     jan@stadsutvecklingab.se