top of page

Rosgården

Rosgardsparken4-785x442.jpg
Rosgardsparken2-455x310.jpg

Rosgården

Bostadsområdet Rosgården ligger cirka 300 meter från Enköpings Centrum och omfattar 57 lägenheter i bostadsrättsform. Rosgården är vår andra etapp av tre inom kvarteret Korsängen. 

Inom kvarteret finns en fickpark, Rosgårdsparken, som domineras av rosor och är skapad i samarbete med Enköpings stadsträdgårdsmästare Stefan Mattson. Gården har rönt stort intresse för dess konstnärliga och idérika utformning. 

Projektet har genomförts i partnerskap. 

Fakta

Projektnamn

Rosgården

Område

Lilla vägen, Enköping

Beställare

Stadsutveckling i partnerskap/Index Projekt AB

Uppdrag

Projektutveckling t o m slutbesiktning 

Tomtreal

Ca 3 ha 

Byggrätt

Ca 4 600 kvm BOA

Beskrivning

Markanläggning och nybyggnad av 57 lägenheter. Färdigställt 2007.

bottom of page